Svako 3D modelovanje i projektovanje mora biti rađeno u određenom formatu, u zavisnosti od programa u kom radite. Pošto takvih programa ima mnogo, mnogo ima i formata koji najčešće nisu kompatibilni. Zato je bio neophodan standard koji bi bio jedinstven za sve. Jedan takav format se izdvojio od ostalih i to je STL. Datoteke, tj fajlovi sačuvani u tom formatu se najčešće koriste u pripremi za 3D štampu i 3D printere uopšte.

Ko što se JPG izdvojio među standardima za slike, tako je i STL postao najčešći format za čuvanje trodimenzionalnih predmeta za 3D štampu. Mnogi, ako ne i svi programi za modelovanje i projektovanje, imaju mogućnost eksporta u ovaj format, i to se sve više koristi, barem kada je u pitanju 3D print tehnologija. Specifičnost ovog formata je da površine poligona predstavlja u kombinaciji trouglova. Mnoštvo takvih trouglova formira trodimenzionalni objekat.

STL kao format vrlo lako se trasfromiše u programima za pripremu 3D štampe u G code, koji je jasno uputstvo mašini kako da formira jedan željeni objekat.