Slanje datoteka

Na ovo stranici možete poslati svoje datoteke. To podrazumeva sve 3D formate koji su adaptilni za 3D štampu (stl, obj, 3ds, dxf, 3mf, wrl, ply) i za koje očekujete našu ponudu za izradu.

Takođe možete slati i vaše skice i fotografije predmeta koje želite da napravite (jpg, gif, png i tif), a mi ćemo vam odgovoriti da li i na koji način vam možemo izaći u susret.

Ukoliko koristite mobilni, možete direktno slikati mobilnim aparatom.

Sadržaj ovih datoteka mora biti u skladu sa Politikom ponašanja na sajtu, ili neće biti uzeti u razmatranje.