Skeniranje

Skeniranje manjih predmeta, do 60cm, omogućava njihovu digitalizaciju tj prebacivanje kompletnog oblika u digitalni 3d objekat koji može naknadno da se obradi, očisti od nepotrebnih elemenata, promeni veličina i unapredi na željeni način. Ili ništa od toga, već se samo replicira original i potom odštampa u vernim dimenzijama originala.