U duhu trenutno aktuelnog filma Le Man ’66, evo jednog interesantnog poduhvata. Institut Oak Ridge National Laboratory (ORNL) u saradnji sa Big Area Additive Manufacturing (BAAM) su napravili repliku Šelbi Kobre, čuvenog konstruktora Carroll Shelby-a koga u filmu inače glumi Matt Daimon.

Na izradi replike Šelbi Kobre je radio tim od šest lljudi i ukupno je uzelo šest nedelja od čega 44 sata 3D štampe. Štampa je rađena kompozitnim materijalima i ojačana ugljenim vlaknima radi bezbednosti putnika. Automobil je upola lakši od originalne verzije zahvaljujući novim materijalima, ali isto toliko snažan. Vozilo je opremljeno pogonskim elektro motorom koji je efikasniji od standardnog i omogućava bežično punjenje.

Ono što moram da priznam je da ovo nije novost, jer je dešavanje od pre skoro pet godina, ali neumanjuje zanimljivost u pogledu kvaliteta 3D štampe.