U ovo sparno vreme, najbolji vid rashlađivanja je definitivno bazen. Ali ponekad funkcionalnost bazena zavisi od jednog malog, ali bitnog dela. Usled vremena, dotrajalosti i drugih uzročnika, plastični delovi stradaju i raspadaju se. Često je jako teško pronaći odgovarajući deo, a da ne morate da menjate celu pumpu, kao što je ovde bio slučaj. Putem 3D štampe, napravili smo oštećen deo i omogućili funkcionalnost stare pumpe.