Prednost 3D štampanog predmeta od početka je bila više nego jasna. U vrlo kratkom roku štampač bi na osnovu vašeg projekta izradio predmet koji bi mogao da posluži kao prototip ili kao gotov upotrebni proizvod. Ali, da li je baš tako. Koliko su ti odštampani predmeti verni originalu, ili barem našoj zamisli.

Providnost

Tehnologija 3D štampe, ili aditivne proizvodnje, što je ispravniji naziv, podrazumeva izradu predmeta kroz lepljenje ili spajanje slojeva predmeta do njegovog konačnog formiranja. Ti slojevi su najčešće veoma tanki, od 0,2 do 00,5 mm, kako bi se dobio što precizniji oblik. Slojevi kao takvi imaju svoj spoj i kod plastike koja nije providna oni se skoro i ne vide i samim tim ne smetaju izgledu predmeta. Ali u slučaju da nam je potreban providan ili prozračan predmet, tu već imamo prodlem. Svetlost koja prolazi kroz takve materijalu bude rasuta i ne stvara jasnu sliku, već veoma mutnu. Taj slučaj je najčešće kod FDM štampača koji istini za volju i nisu namenjeni za izradu takvih predmeta.

Štampači koji su u stanju da proizvedu prvidan predmet moraju i da rade sa materijalima koji će omogućiti mnogo lakše spajanje slojeva i sprečiti njihovu jasnu granicu. Prve mašine koje su bile to u mogućnosti su bili SLA štampači. Prednost rada sa tečnim polimerima je rezultirala i daleko jasnijim i prozirnijim predmetima, a da nisu zahtevali dodatnu obradu i poliranje. Ali slika koja se dobijala kroz takav jedan providan materijal je još uvek bila nejasna.

Značajan korak u kvalitetu i u brzini rada učinili su polyjet štampači. Zanimljiv eksperiment, koji je uradila firma za proizvodnju ovakvih uređaja, je pokazao da je moguće bez dodatne obrade napraviti funkcionalan foto aparat, na bazi filma, sa kompletnom odštampanom optikom. Uz pomoć tog aparata napravljena je fotografija sasvim pristojnog kvaliteta.

Završnu reč u aditivnoj tehnologji transparentnih predmeta, dala je firma Luxexcel. Oni su izbegli stvaranje slojeva putem dizni, stvorivši sistem napajanja slojeva putem polimernih kiša, za svaki sloj ponaosob. Na taj način nema linija spajanja, već se slojevi utapaju jedan u drugi, a laserskom tehnologijom dobijate željeni oblik. Sočiva dobijena na taj način nemaju potrebu dodatne obrade i poliranja.