Opis

Patuljak je visok par santimetara, sa kopljem 7.