Izrada jednog plovila je veoma složen postupak, a kako raste njegova veličina on je sve složeniji. Pored njegovih tehničkih karakteristika i dizajna, mora prevashodno da se misli i na bezbednost putnika, tako da postupak izrade broji više faza. Fabrike i pojedinci koji izrađuju brodove i čamce, već poseduju kalupe koji su unapred urađeni i samim tim su ograničeni brojem ponuđenih dizajnerskih rešenja. Ali ako upotrebite 3D štampač, ograničenja nema. Biće vam izrađen brod baš onako kako ste ga zamislili i to u roku koji prevazilazi dosadašnju gradnju.

Univerzitet u Meinu je uz pomoć grandioznog 3D printera, u čijem konstruisanju je i učestvovao, napravio najveći brod rađen tehnikom 3D štampe. Njegova izrada, barem trupa, je trajala tri dana, što možete videti na kanalu Youtube-a.

Brodić nazvan 3Dirigo je porinut i testiran, što je ujedno i potvrda sve veće primene 3D štampača, raznih dimenzija. Izrađen je od filamenta koji je mešavina polimera i drvene celuloze. Dugačak je 7.62 metra i težak preko dve tone.

Zanimljivost je da 3D printer kojim je napravljen ovaj brod, ima brzinu, tj troši 220 kg filamenta na sat.