Modelovanje je sledeći postupak od nastanka ideje. Kako je ideja individualna stvar o njoj neću mnogo govoriti, bitno je da je sve moguće. Da bi pretočili svoju ideju u nešto željeno I konkretno, morate upotrebiti određen program koji će vam to omogućiti. Programi za modelovanje su širokog spektra I usklađeni su sa zahtevima korisnika. U slučaju da ste projektant, imate programe koji će vam omogućiti da svoje crteže uradite digitalno a potom ih prebacite u treću dimenziju. Tako formiran projekat može da se pripremi za 3D štampu. Ukoliko ste umetnik, određeni programi će vam dati mogućnost da trodimenzionalno, virtualno, oblikujete predmet a potom ga prebacite u pripremu za 3D štampu. Ukoliko ste pak hobista, modelar ili zaljubljenik u društvene igre, postoje određeni sajtovi koji mogu da vam omoguće lako kreiranje vama potrebnih figura ili maketa.

Nakon završene izrade vašeg predmeta, kreirate datoteku koja je namenjena 3D štampi, a najčešće je to STL format. Tu datoteku posle ubacujete u program za pripremu I dobijate konačanu univerzijalnu varijantu pripreme, zvanu g-code. To vam je ništa drugo nego uputstvo za vaš uređaj za 3D štampu.