I ranije su postojali pokušaji da se dođe do novog koncepta gume tj pneumatika, ali rešenja nisu zaživela. Uglavnom su bila bazirana na saćastim i sunđerastim materijalima koji nisu zahtevali vazdušni pritisak zarad održanja čvrstoće i elastičnosti gume. Koncept koji je ponudio Mišelin se razlikuje od svih dosadašnjih. Baziran je na proračunima otpornosti i prijektu koji je putem 3D štampe omogućio takav oblik da u potpunosti zameni dosadašnji princip gume pod pritiskom cz-lekarna.com. I ne samo to, ovaj pristup omogućava prelazak na biorazgradive materijale i daleko veću reciklažu već postojećih otpadnih guma i samim tim čistiju životnu sredinu.