Home » Novosti iz sveta 3D printa » Metalni predmeti

Metalni predmeti

Izbor materijala za 3D štampu je, kako tehnologija napreduje, svakim danom sve veći. Od početnih plastičnih polimera, došli smo do mogućnosti rada sa silikonskom gumom, drvetom, mermerom, betonom, staklom, pa čak i šećerom. Naravno karakteristike predmeta dobijenih na taj način često dosta odstupaju od predmeta dobijenih od istih materijala, ali tradicionalnim tehnikama, livenjem ili obradom. To je pogotovo primetno kod rada sa metalima. Klasična i najčešća upotreba 3D štampača, FDM, podrazumeva upotrebu materijala koji sadrže metal u prahu povezan polimerima. Naravno, predmeti načinjeni tom metodom nikako ne mogu biti korišćeni u svrhe upotrebnih predmeta, već samo dekorativnih. Fizička svojstva takvih predmeta su povezana sa polimerima koji drže metal u prahu, a ne osobinama metalnih veza. Rešenje za izradu metalnih upotrebnih predmeta leži u drugoj tehnologiji koja podrazumeva topljenje metala putem laserske energije. Naravno takvi štampači, SLS, su neuporedivo skuplji i teži za održavanje.

Rešenje za ovaj problem pronašla je firma Markforged, kombinujući dve tehnologije, FDM štampu i kaljenje. Naime, materijal koji koristi Markforged Metal X, je visokokoncetrisan metalan prah povezan polimerima. Nakon štampanja, predmet se čisti od suvišnih delova i u komori na temperaturi od 1300 C učvršćuje a pritom odstranjuje polimer koji je u početku služio kao vezivni materijal. Naknadnim hlađenjem dobija se predmet koji je sa svim svojstvima blizak ili gotovo identičan odlivku.

Cena ovakvog uređaja je daleko manja od SLS štampača, a rezultat je gotovo isti.

By |2019-01-09T13:53:26+00:00decembar 18th, 2018|Categories: Na home strani, Novosti iz sveta 3D printa|Tags: , , |

About the Author:

Rođen 19. aprila 1966. u Beogradu. Matematičku gimnaziju završio 1985. a potom i Višu poslovnu školu, sa zvanjem Inženjera informatike. Sticajem okolnosti nije napravio ni jedan program već je osetivši smisao za crtanje, karijeru započeo kao grafički dizajner. Nakon dva posla u struci u preduzećima Data Engineering i Metro Marketing Studio, profesiju grafičkog dizajnera nastavlja u Narodnoj banci Srbije, prvo na poslu izrade sajta a potom na poslovima izrade grafičkog materijala publikacija i promocija. Autor je prve srpske društvene igre Baš-Čelik, kao i njenih nastavaka, Baš-Čelik junior i Megdan. Takođe je i autor igara Monetura i Finansije za kasnije, čiji su izdavač Narodna banka Srbije. 2014. kupovinom prvog 3D štampača otpočinje sa upoznavanjem i proučavanjem nove tehnologije, koji nastankom 3D Print Plant-a prerasta u ozbiljen posao sa dugoročnom perspektivom.

Leave A Comment