Izbor materijala za 3D štampu je, kako tehnologija napreduje, svakim danom sve veći. Od početnih plastičnih polimera, došli smo do mogućnosti rada sa silikonskom gumom, drvetom, mermerom, betonom, staklom, pa čak i šećerom. Naravno karakteristike predmeta dobijenih na taj način često dosta odstupaju od predmeta dobijenih od istih materijala, ali tradicionalnim tehnikama, livenjem ili obradom. To je pogotovo primetno kod rada sa metalima. Klasična i najčešća upotreba 3D štampača, FDM, podrazumeva upotrebu materijala koji sadrže metal u prahu povezan polimerima. Naravno, predmeti načinjeni tom metodom nikako ne mogu biti korišćeni u svrhe upotrebnih predmeta, već samo dekorativnih. Fizička svojstva takvih predmeta su povezana sa polimerima koji drže metal u prahu, a ne osobinama metalnih veza. Rešenje za izradu metalnih upotrebnih predmeta leži u drugoj tehnologiji koja podrazumeva topljenje metala putem laserske energije. Naravno takvi štampači, SLS, su neuporedivo skuplji i teži za održavanje.

Rešenje za ovaj problem pronašla je firma Markforged, kombinujući dve tehnologije, FDM štampu i kaljenje. Naime, materijal koji koristi Markforged Metal X, je visokokoncetrisan metalan prah povezan polimerima. Nakon štampanja, predmet se čisti od suvišnih delova i u komori na temperaturi od 1300 C učvršćuje a pritom odstranjuje polimer koji je u početku služio kao vezivni materijal. Naknadnim hlađenjem dobija se predmet koji je sa svim svojstvima blizak ili gotovo identičan odlivku viagra senza ricetta.

Cena ovakvog uređaja je daleko manja od SLS štampača, a rezultat je gotovo isti.