Kineska svemirska agencija je izjavila da Kina planira da bude prva u kolnizaciji Meseca. Ideja je da se baza napravi od materijala koji se već nalazi na našem prirodnom satelitu https://apoteketgenerisk.com/. Kako je pre nekoliko godina otkrivena voda na Mesecu, stvorili su se uslovi za realizaciju takvog poduhvata. Naravno zbog nemogućih uslova koji vladaju na površini Meseca, izgradnja takve baze bi bila robotizovana i izvodljiva uz pomoć 3D printera. Materijal u okruženju mašine bi pretvarale u omotač lunarne baze, dok bi se vazdušne komore i druge neophodne kapsule, dopremale direktno svemirskim brodom.

Kineska sonda, Čang-E, koja se trenutno nalazi na površini Meseca, utvrđuje put sledećim sondama, koje će za početak doneti uzorke, a kasnije pokušati i prve eksperimente u tehnici 3D štampe na površini Meseca.

Jedan od najvećih problema, ako izuzmemo dopremanje tehnike, je i energija potrebna za funkcionisanje svih mašina, ali budućnost će pokazati da li smo dorasli takvom poduhvatu.