Kako fontane postaju sve popularnije tako se radi i na remontima postojećih. Ali dešava se da pojedini delovi više ne mogu da se nađu, da li zbog napuštenog modela od strane proizvođača ili proste nemogućnosti da se nabave. Tu na scenu stupa 3D štampa. Delovi koji su od plastike, mogu preciznim merenjem i projektovanjem da se izmodeliraju i prilagode konačnom rešenju. Ovaj deo (turbina) ima svoju osnovu i osovinu koja se radi mašinski, glodanjem, ali plastičan deo, elisa, je teško uraditi na taj način jer ima nepristupačne uglove. Kako 3D štampa radi u slojevima, taj problem nepristupačnih uglova ne postoji i vi imate mogućnost izrade veoma složenih mašinskih delova.