Prednost 3D štampanog predmeta od početka je bila više nego jasna. U vrlo kratkom roku štampač bi na osnovu vašeg projekta izradio predmet koji bi mogao da posluži kao prototip ili kao gotov upotrebni proizvod. Ali, da li je baš tako. Koliko su ti odštampani predmeti verni originalu, ili barem našoj zamisli.

Čvrstoća

Od početka razvoja ove tehnologije, izdržljivost materijala je oduvek bila prepreka. Prvi modeli 3d štampača funkcionisali su sa materijalom koji je morao da se prilagodi tehnolgiji. To su bili različiti polimeri plastike formirani u vidu tanke žice, koju su štampači topili i od nje stvarali predmet. To topljenje je, pošto je u pitanju plastika, bilo na temperaturi od oko 200C.  Sve karakteristike su bile vezane za karakteristiku plastike, pa i čvrstoća, tj sposoobnst nekog materijala da se odupre zateznoj sili. Najbolji materijal koji je mogao da se iskoristi, a da je u pitanju plastika, je bio ABS. To je naftni derivat izuzetne snage, i poznat kao materijal od kojih se prave LEGO kockice. Naravno za neke predmete ni to nije bilo dvoljno jako.

Firma MarkForged, došla je do jednog genijalnog i jednostavnog rešenja, koje daje mogućnost pravljenja upotrebnih i otpornih predmeta, a da tehnologija ne poskupljuje sam predmet previše. U pitanju je bila standardna FDM tehnologija sa najlonom kao osnovnim materijalom ali obogaćena armaturom drugih materijala koji su daleko čvršći i otporniji. Oni su naravno i skuplji, ukoliko bi se predmeti pravili samo od njih, ali kao armatura iz dodatne dizne štampača, su se pokazali kao odlično rešenje. Ti pomoćni materijali su: onix, ugljena vlakna, kevlar i fiberglas.

Ništa nije kao metal, pogotovu ako je titanijum, ali ta tehnologija je veoma zahtevna i skupa. Kako su u pitanju visoke tačke topljenja 1300C i tehnolgija je zahtevnija. Tri su načina u pitanju, SLS, Beam Metal i Electron Beam Metal. Beam metal je donekle slična tehnologija, ali ne funkcioniše u kadici punoj metalnog praha kao SLS već se taj prah donosi putem cevčica do dizne sa laserom, ili elektroskim snopom i direktnoo otiskuje na podlogu. Ovaj kvalitet je primenljiv kako u medicini gde su habanja dugotrajna do automobilizma gde su habanja intenzivna.