Hong Kong 2018, super-tajfun je razorio preko 80% korala u zalivu Hoi Ha Van na poluostrvu Sai Kung. Biolozi su se našli u problemu kako obnoviti kolonije korala koji su vrlo osetljiva bića na promene uslova životne sredine. Kako im je podloga bila razorena a oni rasuti po sprudu nije bilo rešenja za obnovu ove kolonije. Svaka vrsta izrade podloge koja je sa cementnim sastavom nije dolazilo u obzir jer je toksičan za korale. Rešenje su pronašli u terakoti, materijalu koji je blizak kalcitnoj strukturi osetljivih korala. Pločice od terakote su rađene 3D printerom u posebnoj strukturi koja oblikom podseća na postojeće dno pre razornog tajfuna. Pločice su postavljene na nogice kako bi bio slobodan protok vode sa hranljivim sastojcima za korale. U heksagonalnom obliku, ove pločice su jako pogodne za uklapanje pa je time pokrivena velika površina kojom je postignut najveći 3d odštampani koralni sprud na svetu.

Više o tome…