Nije prošlo mnogo od velike katastrofe koja je zadesila francusku pa i svetsku baštinu, a pojavila su se rešenja za obnovu najpoznatije katedrale. 750 miliona evra je sakupljeno u budžet za obnovu katedrale koja je skoro potpuno uništena u požaru. Početna ideja je bila da se kompletna obnova uradi na tradicionalan način putem veštih ruku stolara i klesara. Koliko god ta ideja zvučala dobro, sa sobom nosi problem vremena izrade. Bile bi potrebne godine da se tako nešto uradi, a pritom Katedrala ne bi bila pristupačna posetiocima.

Na brže rešenje je došla firma CONCR3DE, koja radi 3D štampu sa betonom. Uz pomoć skenova i modelovanja pripreme svih oštećenih i uništenih delova, mogla bi da se uradi priprema za brzu rekonstrukciju, uz pomoć 3D štampe. Ideja je da se između ostalog, iskoristi pepeo i raspadnut materijal umešan u beton koji bi bio filament za izradu svih uništenih delova. Na taj način bi se barem simbolično očuvao originalan materija i bio vraćen obnovljenim delovima.

2000. godine je uređeno kompletno 3D skeniranje unutrašnjosti i spoljašnosti katedrale, što ovu ideju čini vrlo ostvarivom.