Ne postoji oblast u kojoj se više očekuje od 3D štampe od medicine. Organi, implanti, protetika, su samo jedne od stvari koje aditivna proizvodnja može ili će moći u bliskoj budućnosti da napravi.

Mada 3D štampa organa zvuči kao naučna fantastika, sve je više uspešnih eksperimenata na tu temu. Uz pomoć posebne konstrukcije, armature, urađene u tehnologiji 3D štampe, pravi se osnova za razvoj matičnih ćelija koje svojim umnožavanjem i vezivanjem za tu konstrukciju formiraju potreban organ, ušnu školjku npr. Slični testovi se rade i na drugim organima koji su predmet facijalne i korektivne hirurgije.

Izrada implanta je već poprilično odmakla, kada je ova tehnologija u pitanju, najčešće kada je u pitanju ortopedija. Proces štampe firme 3DCeram koristi materijal sličan keramici ali sa kalcitom kao većinskim materijalom i polimerom koji drži strukturu. Nakon izrade implanta, on odlazi na pečenje, kojim se učvršćuje a ujedno i odstranjuje polimer. Implant je modelovan na osnovu skeniranog mesta koje treba da se koriguje i urađen na najprirodniji način kako bi savršeno odgovarao. Na sebi ima ugrađene šavove i teksturu na koju treba da se prilagodi organizam u postoperativnom periodu.

Protetika je u 3D štampi otišla najdalje. Ne samo da se radi na najbolji anatomski način, već se graniči gotovo sa umetnošću. Pacijenti često traže da njihove proteze imaju ili specifičan oblik ili strukturu kako bi odražavali njihov karakter.