3D štampa u građevinarstvu se ne svodi samo na makete i modele. Tehnlogija koja postoji kod stonih 3D štampača može da se primeni i na građevinskom terenu. Razlika je samo u veličini i materijalu. 3D štampači koji su u stanju da izgrade objekat imaju po pšravilu dva pristupa problemu veličine izrade, jedan je konstrukcija koja se postavlja iznad budućeg objekta ili delova objekta, po kojoj funkcioniše štampač i druga je centralna pozicija objekta unutar kojeg se postavlja štampač te on gradi oko sebe i postepeno se uzdiže u izradi. Materijal je naravno isti za obe tehnike, beton koji je tečan i sa dodatim aditivima za brzo sušenje.

Prvi sistem vrlo podseća na klasične štampače koji imaju svoju konstrukciju koja drži ceo uređaj za štampu. Naravno ta konstrukcija mora da ima odgovarajuće dimenzije koje su značajno veće od objekta koji se gradi. Iz tog razloga je dosta složeno sa takvim uređajem graditi na licu mesta, već on služi više za izradu delova koji se kasnije uklapaju.  Mada postoje i verzije koje grade na predviđenim temeljima i još pored toga pstavljaju elemente koji nisu predviđeni štampom, kao što su grede i krovni pokrivači.

Drugi sistem je veoma inventivan i pogodan za gradnju na licu mesta, bez obzira da li je u pitanju temelj ili pozicija na već nekom izgrađenom spratu. Štampač je mobilan i pozicioniran u sredini budućeg objekta. Izgleda poput mešaničke ruke, koja na svom kraju ima diznu za izlivanje betona. Ta „ruka“ može da obuhvati površinu do 130 kvadratnih metara, i sami tim da zida unutar tog prostora. Neophodna je podrška radnika ali u minimalnoj aktivnosti. Ovakav uređaj je u stanju da izgradi objekat od 33 kvadratna metra za 24 časa.